DLA KLIENTÓW

Dla klientów

NOWOŚĆ


Rewolucyjny sposób wykonywania płotów drewnianych tylko u Nas. Listwy podziałowe zaokrąglone, wpuszczone w trzy punkty w dolny ramiak, co powoduje dłuższą żywotność płotów. Stosujemy też technologiczna impregnacja ciśnieniowa która jest 2 razy mocniejsza. Więcej informacji pod numerem telefonu w zakładce kontakt.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wszystkie elementy ogrodzeń (płoty lamelowe, płoty ekskluzywne, kratki, furtki i zakończenia, płoty tarasowe i sztachetowe, słupki i akcesoria) producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko w przypadku pełnej i terminowej zapłaty. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje się z wykonaniem ogrodzenia i składa reklamację. Producent dokonuje oględzin w miejscu wskazanym przez Nabywcę celem zbadania zasadności reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie. W szczególnych przypadkach Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej wyrobu.

2. Reklamacji nie podlegają wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych na przykład klęsk żywiołowych w tym nawałnic i wiatrów ponad 22 m/s!!!

3. Produkowane elementy ogrodzeń spełniają warunki FSC.

4. Sprzedawane elementy ogrodzeń drewnianych mają lekko oliwkowy kolor (kolor po impregnacji ciśnieniowej). Po impregnacji można je malować na dowolny kolor, dowolnym impregnatem.

5. Płoty o wymiarach niestandardowych mogą różnić się wyglądem jak i wymiarem na szczycie łuku ze względu na różne ugięcie łuku.

6. Ogrodzenia drewniane wykonane są z drewna sosnowego. Płoty, furtki i panele sprzedawane są łącznie z okuciami i akcesoriami potrzebnymi do montażu (Słupki, kotwy). Klamka i szyld nie znajdują się na wyposażeniu furtki. Ogrodzenia drewniane powinny być ustawione w przewiewnym i nasłonecznionym miejscu (umożliwiającym wysychanie).
W celu przedłużenia żywotności należy konserwować ogrodzenie we własnym zakresie odpowiednimi farbami.

Producent dopuszcza powstawanie na wskutek warunków atmosferycznych pęknięć, które nie mają wpływu na własności użytkowe ogrodzenia.

7. Nie podlegają reklamacji i są dopuszczalne mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) – otarcia, rysy, powstałe podczas załadunku, transportu i rozładunku.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki nie mają wpływu na własności jak również na zaniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych wyrobów.

WARUNKI DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA OGRODZEŃ

W przypadku gdy towar wysyłany jest naszym samochodem rozładunek ten jest ręczny (nie mechaniczny).W przypadku gdy towar wysyłany jest kurierem rozładunek ten jest mechaniczny(nie ręczny).

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwego rozładunku i składowania

ZWROTY

W przypadku chęci skorzystania z prawa zwrotu towaru, należy odesłać go na własny koszt na adres podany powyżej. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację z numerem konta, na jaki ma być zwrócona zapłata. Zwrot równowartości towaru następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru oraz wszystkich informacji niezbędnych do realizacji przelewu.
Prawo to nie dotyczy osób odbierających towar osobiście, które mają możliwość obejrzenia zakupionego towaru.

Przy większych ilościach atrakcyjne i duże rabaty.
Zachęcamy do współpracy.

Brak możliwości komentowania.